Renovering af baderum i Bymuren i perioden 2006 - 2009

Hjemmesiden Baderumsrenovering.dk blev udarbejdet for at give beboerne i Avedøre Stationsby Syd nem adgang til information om baderumsrenoveringen i boligafdelingen.

Byggesagen blev afsluttet i december måned 2009, men hjemmesiden vil foreløbig blive bibeholdt.En del af informationen har tidligere ligget på hjemmesiden Ejendomskontoret.info, men er flyttet til denne selvstændige side for at lette tilgængeligheden.

Emner

Retur til foregående