Administration mv.

Både boligafdelingens Ejendomskontor og beboerrådgiver er involveret i byggesagen. Endvidere er forretningsførerselskabet KAB også medvirkende i byggesagen.


Ejendomskontoret

Ejendomskontoret er stærkt involveret i byggesagen og udfører en lang række opgaver i forbindelsen med gennemførelsen. Ejendomskontoret står for alle hovedvarslinger, generel information, tryk af ID-kort, beboervalg mv.

Ejendomskontorets medarbejdere sørger også for at udskifte låse i boligernes hoveddøre før og efter arbejdets udførelse. Medarbejderne forestår ligeledes koordineringen af særlige tiltag, i forbindelse med beboere, der har særlige behov. Dette arbejde sker i samarbejde afdelingens beboerrådgiver.

Endelig forestår Ejendomskontoret også håndteringen af eventuelle klager mv., samt afholdelse af orienteringsmøder med beboerne inden arbejdet går i gang i opgangene.


Beboerrådgiveren

Afdelingens beboerrådgiver arbejder tæt sammen med Ejendomskontoret i forbindelse med særlige tiltag overfor beboere med særlige behov og deltager normalt også i orienteringsmøderne med beboerne.

Beboerrådgiverfunktionen medvirker også til at give de aktuelt berørte beboere mulighed for et frirum nogle timer om dagen i beboerrådgivningen.


KAB

(Tekst på vej)

Andre emner

Retur til foregående