Arbejdet i din bolig

Selv alle baderum principielt er ens vil der forekomme mindre forskelle på, hvilke konsekvenser det har for boligen. Forskellene hænger sammen med boligtypen, men generelt gælder det, at de nye baderum låner et par centimeter fra et af de tilstødende rum.

I enkelte tilfælde er det areal det tilstødende lokale blive reduceret med op til 30 cm. Årsagen er at disse typer er ombyggede boliger, hvor der tidligere har været hybler. Kabinerne fra hyblerne er mindre end i de almindelige boliger. Ved renoveringen bliver de nye standard baderum derfor større end de nuværende kabiner.

Du kan læse mere om hvad, der skal ske i din bolig ved at se under "Tidsplan for boliger".


Emner

Retur til foregående