Før arbejdet påbegyndes

Udskiftning af lås i hoveddør

For at opnå den højeste sikkerhed indenfor rimelige midler i projektet, har Ejendomskontoret valg at skifte alle cylindere til hoveddørene med en håndværker systemcylinder. Udskiftningen sker normalt 12 arbejdsdage før arbejdet i opgangen påbegyndes og varsles forinden.

Hver opgang har sit eget system, og der udleveres kun nøgler til de håndværkere der skal arbejde i boligen den pågældende dag. Alle håndværkere skal aflevere deres nøgler inden fyraften.


Flyttekasser og rydning i boligen

I forbindelse med udskiftningen af låse i hoveddørene, udleveres der 2 store og 2 små flyttekasser til hver bolig. Flyttekasserne kan anvendes til opbevaring af de ting der skal ryddes fra nogle af køkkenskabene. 5-rums boliger modtager ikke flyttekasser, da køkkenskabene ikke skal ryddes i disse lejligheder.


Gennemgang af boligen

Inden arbejdet påbegyndes i boligen, bliver arbejdsområdet i boligen gennemgået af repræsentanter fra entreprenøren og rådgiveren. Gennemgangen skal sikre, at der ikke forekommer uforudsete forhold når arbejdet går i gang. Såfremt du har mulighed for at være hjemme ved gennemgangen, kan dette anbefales.


Inden håndværkerne rykker ind

I boligen skal baderummets vægge ind til stuen og køkkenet rives ned i forbindelse med renoveringen. Derfor skal der gøres plads til arbejdsareal og opsætning af støvvæg inde i stuen og ved køkkenet.

Følgende skal være ryddet og tømt inden håndværkerne rykker ind:

Emner

Retur til foregående