Særlige foranstaltninger

Til trods for at renoveringsarbejdet i stort omfang griber ind i beboerne hverdag, er byggesagen baseret på, at beboerne bor i boligerne under renoveringen.


Ingen genhusning

Der er i byggesagen ikke kalkuleret med genhusning. Det er der flere årsager til. For det første ville det blive ualmindeligt problematisk at finde plads til mellem 80 og 100 familier på én gang, og håndteringen af en sådan genhusning ville kræve mange resurser. For det andet skønnes en genhusning at ville koste mellem 15 og 25 millioner kr., såfremt alle skulle genhuses. Denne udgift ville alene skulle dækkes af beboerne selv, i form af ekstraordinære lån på almindelige lånevilkår, da der ikke kan opnås støtte til en sådan udgift.

Erfaringer fra andre tilsvarende boligområder viser, at det kan lade sig gøre at gennemføre baderumsrenoveringer uden genhusning.


Særlige foranstaltninger

Byggesagen forudsætter at beboerne bor i boligen under projektet. Der vil dog være mulighed for, at der i helt ekstraordinære situationer kan ske særlige tiltag over for enkelte beboere. Dette vurderes særskilt i hver enkelt situation.

Emner

Retur til foregående