Toilet- og badeforhold


Forhold omkring toilet, bad og køkken

Toilet- og badeforhold vil i hvert lejemål være afbrudt i hele renoveringsperioden, og må derfor ikke benyttes af beboerne.

Der vil derfor blive opstillet toilet- og badevogne i de områder, hvor renoveringen af baderum foregår.

Hver husstand får udleveret en nøgle til toilet- og badevognene. Det sker normalt fredagen før arbejdet påbegyndes i boligen.


Vis hensyn

Når flere beboere skal benytte samme toilet- og badevogne, er det nødvendigt, at man viser behørigt hensyn til hinanden ved at gøre rent og rydde op efter sig. Man skal også huske at sikre sig, at døren er låst efter hvert besøg.


Klosetter

Der vil ligeledes blive opstillet klosetter i hvert lejemål. Klosettet tømmes alle hverdage. Hvis man ønsker klosettet tømt i weekenderne, skal det stilles ud på opgangen.


På grund af renoveringsprojektets omfang vil der i byggeperioden være tidspunkter, hvor der bliver lukket for vand og afløb.

Det er ikke meningen, at klosettet kan eller skal erstatte husstandens toiletmæssige behov. Der er tale om en absolut nødforanstaltning til brug for eksempel om natten, således at man ikke behøver at gå ud til toiletvognen.


Emner

Retur til foregående