Varslinger

Det enkelte lejemål vil før og under baderumsrenoveringen modtage en række varslinger med oplysninger omkring opstart, udskiftning af lås, lukning for vand mv.

Det er derfor vigtigt, at man sætter sig ordentligt ind i varslingerne, og at man opbevarer dem i en mappe, så at man selv har overblik over renoveringsprocessen og de enkelte datoer.

I det følgende beskrives de forskellige varslinger, og hvornår de kan forventes at blive uddelt i løbet af processen.


Hovedvarslingen

Efter lovgivningen skal der ved større og planlagte projekter varsles for adgang mindst 3 måneder før opstart. Derfor modtog hver lejlighed en hovedvarsling i marts 2007 med de væsentligste overordnede oplysninger i projektet.

Nytilflyttere efter marts 2007 får i deres huslejekontrakt varslet for baderumsrenoveringen.


1. varsling

Ca. 4-6 uger før håndværkerne rykker ind udsender Ejendomskontoret 1. varslingsbrev med dato for opstart og forventet afslutning. De enkelte delprocesser i renoveringen beskrives nærmere, og det oplyses endvidere, hvad beboerne selv skal rydde i lejemålet inden håndværkerne kommer, og hvilke forhold de skal være opmærksomme på, herunder eventuelle husdyr i lejemålet.

Beboerne oplyses desuden omkring arbejdsområdet i lejemålet i henhold til en skitsetegning.

Der indkaldes endvidere til et orienterings- og informationsmøde, som finder sted 2-3 uger inden opstarten.


2. varsling – udskiftning af dørlås

Ca. 2-3 uger før opstart varsler Ejendomskontoret beboerne for udskiftning af dørlås til en håndværkerlås, så at håndværkerne kan komme til. Det er vigtigt, at man reagerer på denne varsling, enten ved at have afleveret nøgle til Ejendomskontoret eller ved selv at være til stede, når låsen skal udskiftes.

Beboerne modtager samtidig flyttekasser, som man kan opbevare køkkengrej mv. for de køkkenskabe, der skal tømmes inden opstart.


3. varsling – udlevering af toiletnøgle

Opstart af renoveringen begynder som regel om mandagen. Fredagen inden modtager beboerne derfor en varsling fra Ejendomskontoret sammen med en toiletnøgle, der skal bruges til de toilet- og badevogne, der er blevet opstillet som midlertidig erstatning.

I varslingen beskrives atter, hvilke skabe, hylder og vægge, der skal ryddes inden håndværkerne kommer til.


Ad hoc varslinger

Beboerne vil i løbet af renoveringen modtage en række varslinger fra entreprenøren f.eks. omkring tidsrum for afbrydelse af vand i køkken eller el. mv.

Man vil også kunne modtage information fra Ejendomskontoret, såfremt renoveringen støder på forsinkelser eller andre væsentlige forhold.

Emner

Retur til foregående