Beboerproces

Byggesagen er boligafdelingens hidtil største enkelstående renoverings- og byggesag. Det er samtidig en byggesag der omfatter den mest problematiske del af boligen. Arbejdet kommer i høj grad til at berøre beboerne, både under udførelsen og når arbejdet er udført. Det har derfor været vigtigt for både lokaladministrationen (Ejendomskontoret) og afdelingsbestyrelsen, at beboerne i væsentligt omfang er blevet inddraget i beslutningsprocessen.

Beboerne godkendte det samlede projekt på afdelingmødet den 28. november 2005. Inden dette skete, blev der gennemført en omfattende proces med at fastlægge de fremtidige baderum. Det skulle afgøres om de nye baderum skulle være en ny kabineløsning eller et traditionelt bygget baderum.

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 12. januar 2004, blev den beboerdemokratiske ramme for projektet fastlagt. Her blev der nedsat et byggeudvalg og en referencegruppe på mere end 20 personer. Efter et intensivt arbejde, endte det med at beboerne besluttede sig for et traditionelt bygget baderum på afdelingsmødet den 17. maj 2004.

Efterfølgende er mulighederne for beboervalg blevet endeligt fastsat på et møde mellem alle implicerede beboervalgte parter, Ejendomskontoret og sagens tilknyttede rådgivere. Resultatet af denne beslutning kan ses under Farvevalg.

Læs mere om beboerprocesen i det udsendte materiale » Info 1 (yderopslag) «, » Info 1 (inderopslag) «, og » Info 2 (side 1) «, » Info 2 (side 2) «,

Emner

Retur til foregående