Prøveopgang

Som en del af grundlaget for renoveringen af baderum, indgik gennemførelsen af en prøveopgang. Dette arbejde skulle medvirke til at blive klogere på de praktiske forhold, der knytter sig til projektet.

Bymuren 91 blev valgt som prøveopgang, på grund af sammensætningen af boliger og opgangens beliggenhed. For at få så stort udbytte som muligt af arbejdet med prøveopgangen, blev der valgt en opgang med forskellige typer boliger i hver side. Endvidere ligger opgangen ved en portgennemgang, hvortil der også knytter sig særlige byggetekniske forhold.Billederne viser entreprenører og rådgivere samt administrationen fra mødet den 6. juli 2006, hvor forholdene besigtiges og drøftes forud for licitationen den 7. august 2006.

Emner

Retur til foregående