Tidsplan for boliger (oprindelig)

Renoveringen af baderummene er et meget omfattende indgreb, som tager meget lang tid at udføre.

I de første par opgange var udførelsesperioden fastsat til 12 uger. Udførelsesperioden vil herefter gradvist blive sænket til 10 arbejdsuger, svarende til 50 arbejdsdage. I perioder med ferier og helligdage, vil den samlede arbejdstid blive længere end 10 uger.

Arbejdet i den enkelte bolig fordeler sig typisk således:


Periode Planlagt arbejde Bemærkning
1. uge Demontering af hvidevarer og køkkener.
Afdækning af gulve og opsætning af støvvægge.
Afmontering af sanitet mv.
Nedrivning af kabiner
Meget
støjende
2. uge Nedrivning af kabiner (fortsat)
Demontering af faldstammer
Tilskæring af gulve
Registrering af jern og opmærkning af huller
Hulboring og skæring af dørhuller
Rilleskæring til el
Meget
støjende
3. uge Hulboring og skæring af dørhuller (fortsat)
Rilleskæring til el (fortsat)
Montering af vand-, afløbs- og ventilationsrør
El-arbejde
Meget
støjende
4. uge Udlæg af gulvvarme
Forskalling og støbning af gulv
Opbygning af gasbetonvægge
Periodisk
støjende
5. uge Opbygning af gasbetonvægge (fortsat)
Rilleskæring og kabeltræk
Opbygning af installationsvæg
Montage af gipslofter
Periodisk
støjende
6. uge Spartel- og malerarbejde udvendig Lettere
støjende
7. uge Demontering af støvvægge
Reetablering af køkken
Montering af døre og fodpaneler
Rengøring
Vådrumsbehandling
Udlægning af gulvklinker
Opsætning af vægfliser
Periodisk
støjende
8. uge Udlægning af gulvklinker (fortsat)
Opsætning af vægfliser (fortsat)
Malerarbejde i baderum
Lettere
støjende
9. uge Montage af pladevæg og skabe
Fugearbejde
Montage af belysning
Montage af glasvæg
Montage af sanitet
Lettere
støjende
10. uge Gennemgang af baderum
Rengøring
Mangeludbedring
Lettere
støjende
11. uge Det nye baderum kan tages i brug

Ovennævnte arbejdsplan for den enkelte bolig er vejledende og der vil forekomme variationer, alt afhængig af de forskellige boligtyper.

Emner

Retur til foregående