Tidsplaner

I første version af hovedtidsplanen meddelte entreprenøren, at arbejdet ville blive udført i skiftende rækkefølge, af hensyn til tilslutningen af rørinstallationerne i krybekælderen. Dette har entreprenøren nu ændret til, at rækkefølgen bliver ligefrem, således at arbejdes påbegyndes i Bymuren 1 og sluttes i Bymuren 175.

Tidsplanerne vil blive revideret løbende.

Emner

Retur til foregående